Keskustan Ovaska: Nivelvaiheen opiskelijat ongelmissa – toimia nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin eteen tarvitaan NYT

26.11.2020

|

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään 26.11. julkaissut Turun yliopistolla teettämänsä tutkimuksen koronakriisin ja etäopetuksen vaikutuksista opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointiin.

Tutkimusraportti osoittaa kriisin heikentäneen nuorten tulevaisuususkoa ja henkistä hyvinvointia. Erityisen rankasti tilanteesta ovat kärsineet ns. nivelvaiheen opiskelijat, jotka ovat aloittamassa opintojaan tai valmistumassa työelämään.

Kriisin seurauksena opintoihin kuuluvat harjoittelut vaikeutuivat oppilaitosten sulkemisen seurauksena, ja raportin mukaan usean nuoren valmistuminen on viivästynyt. Toisaalta kriisi on hankaloittanut ylioppilaskirjoituksia, opintoihin tai työelämään hakeutumista.

Keskustan opettajakansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varajäsen Jouni Ovaska kuvaa raportin tuloksia huolestuttaviksi ja perää nopeita toimia tunnistettujen ongelmien ratkaisemiseksi.

  • Harjoittelujen lykkääntymisen ohella moni nuori jäi ilman kesätöitä. Monet ovat kohdanneet suuria hankaluuksia pysyvässä työllistymisessä valmistumisen jälkeen. Nyt tarvitaan vaikuttavia toimia, joilla yrityksiä kannustetaan palkkaamaan nuoria ja ensi kesälle varmistetaan riittävä määrä kesätöitä, Ovaska painottaa.

Ovaska peräänkuuluttaa myös henkisestä hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyttä.

  • Raportti korostaa henkisen hyvinvoinnin tukemisen merkitystä kaikilla opintoasteilla. Tämä huoli on otettava tosissaan. Samalla on varmistettava myös opettajien jaksaminen tukeminen poikkeusolojen keskellä, Ovaska korostaa.

Ovaska kiinnittää huomiota myös poikkeusajan etäopetusjärjestelyjen sujuvuuden merkitykseen.

  • Opetuksen laatu on varmistettava myös etäajassa. Erilainen taitotaso digiosaamisessa on otettava huomioon niin oppijoiden kuin opettajienkin kohdalla ja tuen saaminen digitaitojen kehittämiseen on oltava kaikkien saatavilla, Ovaska pohtii.
  • Erityisesti aloittavien opiskelijoiden kohdalla opetusjärjestelyjä on arvioitava kriittisesti. Alueellinen tilanne huomioiden myös lähiopetus on mahdollistettava, mutta kaikissa ratkaisuissa sosiaalisten suhteiden syntymiseen ja yhteisöön kiinnittymiseen on kiinnitettävä huomiota.  Opintojen aloittaminen on aina kuormittavaa, erityisesti silloin jos jää yksin. Yksin jääminen on kyettävä estämään – tavalla tai toisella, Ovaska päättää.