Oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on EU:n ydinarvoja

28.11.2020

|

Euroopan unionin monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymispaketin viimeinen hyväksyntä on viivästynyt Unkarin ja Puolan jarrutuksen seurauksena. Kiistan ytimenä on sisäänrakennettu oikeusvaltiomekanismi, jonka toteutumiseen rahoituksen saanti on kytketty.

Oikeusvaltioperiaate on kirjattu EU:n perussopimuksessa erääksi unionin perusarvoista. Sillä tarkoitetaan tiivistetysti lakia kunnioittavaa hallintoa, jonka päätöksiä kansalaiset voivat haastaa itsenäisissä ja riippumattomissa tuomioistuimissa. Oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu olennaisella tavalla myös lehdistönvapauden vaaliminen ja korruption vastainen toiminta.

Periaate on EU:n perusajatuksen ydintä ja sen noudattamisen pitäisi olla kaikkien jäsenmaiden kohdalla itsestään selvää. Valitettavasti viime aikojen muutokset osoittavat, että näin ei ole. Erityisesti Unkarin kohdalla oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen on heikentynyt ja koronapandemian lomassa kehitys on entisestään kiihtynyt, esimerkiksi ilman määräaikaa käyttöönotetun poikkeustilalain myötä.  

Suomi on perinteisesti ollut vankkumaton oikeusvaltioperiaatteen puolestapuhuja, ja sen toteutumisessa olemme maailman kärkeä. Tämä näkyy myös ulkopolitiikkamme pitkäaikaisessa peruslinjassa, jota alleviivattiin vastikään ilmestyneessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa.

Valitettavasti Suomessakin oikeusvaltioperiaatetta on alettu kyseenalaistaa, ja Unkarin kehitykseen puuttumista vastustetaan. Todisteet Unkarin oikeusvaltioperustan murentamisesta ovat selvät. Tätä surullista viestiä kertovat esimerkiksi riippumattomien järjestöjen raportit. Euroopan parlamentti aktivoi Unkaria kohtaan kurinpitomenettelyn kaksi vuotta sitten.

Perussuomalaiset ovat asettuneet näkyvästi vastustamaan oikeusvaltiomekanismin rakentamista rahoituskehyksen yhteyteen. Näin ollen perussuomalaiset hyväksyvät EU:n rahanjaon sääntöjä rikkoville jäsenvaltioille. Puolueen lausunnoissa painotetaan itsenäisten jäsenvaltioiden päätöksiä – vaikka ne rikkoisivat EU:n perusperiaatteita – ja oikeusvaltioperiaatteen ”tulkintaeroja”. Kehitykseen ei perussuomalaisten mielestä tulisi puuttua, ellei vaikutukset ulotu suoraan Suomeen. Huolestuttavaa puhetta.

Poissa silmistä, poissa mielestä – tämä taitaa olla perussuomalaisten linja. Emme saa sulkea silmiämme siltä, mitä jäsenmaissa tapahtuu. Oikeusvaltioperiaate on erottamaton osa Euroopan arvoyhteisön perusteita, ja siihen sitoutuminen on oltava välttämätön ehto unioniin kuulumiselle. Toivoisin, että perussuomalaiset puolustaisivat ensisijaisesti suomalaista veronmaksajaa, eivätkä oikeusvaltioperiaatteen rikkojia.