Kiinteistöveroa ei tule korottaa

9.6.2021

|

Julkaistu AL 9.6.2021

Eräs keino tunnistaa lähestyvät vaalit on verokeskustelun kiihtyminen. Niin on myös tällä kertaa. Taloutta näivettäviä veronkorotuksia tulee välttää. Samaan aikaan totuus on kuitenkin se, että kasvava kaupunkimme kaipaa lisätuloja. Puheet suurista veroalennuksista ovat tässä tilanteessa siksi vastuuttomia.

Kiinteistövero on vero, jota ei ainakaan missään tapauksessa tule korottaa. Se on tasavero, joka aiheuttaa suhteessa suurimman verorasituksen kaikkein pienituloisimmille. Kiinteistövero kun ei ota huomioon veronmaksajan tulotasoa tai todellista maksukykyä.

Määrällisesti eniten kiinteistöveroa maksavat 45-75 -vuotiaat. Tässä joukossa on monia hyvätuloisia, mutta myös pieneläkeläisiä, jotka kantavat jo nyt suhteessa tuloihinsa kohtuuttoman suurta verokuormaa.

Moni nykyään pienituloinen eläkeläinen on säästänyt suurimman osan elämästään yhteen varallisuuslajiin, omaan asuntoonsa. Pahimmassa tapauksessa tuo asunto sijaitsee nykyään alueella, jossa asunnon arvo rapistuu, mutta kiinteistövero karttuu entiseen malliin. Tämä on erittäin epäreilu tilanne, jota eräät tahot olisivat entisestään valmiita pahentamaan kiinteistöveron korotuksilla.

Kiinteistöveron korottaminen olisi epätasa-arvoinen teko, joka heikentäisi kunnan elinvoiman ohella pahimmassa tapauksessa myös monen pienituloisen elämänlaatua pienempien käteen jäävien tulojen myötä. Siksi kiinteistövero tulee rajata varmasti mahdollisten korotusten ulkopuolelle.

Kiinteistövero on myös tärkeä väline, jolla kunta voi vaikuttaa omaan elinvoimaansa ja lisätä tai heikentää omaa houkuttelevuuttaan yritysten silmissä. Kunta kasvaa tai kutistuu yritysten kautta. Siksi elinvoimaa tulee kaikin keinoin parantaa näivettämisen sijaan.