Millainen on Tampere vuonna 2030?

14.6.2021

|

Julkaistu AL 14.6.2021

Kuntavaalit on käyty ja uusi kaupunginvaltuusto valittu. Valtuustokauden alussa laadittava pormestariohjelma luo vahvat suuntaviivat sille, miltä Tampere näyttää vuonna 2030. Siksi ohjelmaan kohdistuu paljon odotuksia.

Uusi valtuusto tulee kohtaamaan kuntapäättäjien historiassa ainutlaatuisen mullistuksen, kun vuosikymmenen vatkauksen jälkeen sote-uudistus ollaan saattamassa maaliin. Tämä on äärimmäisen hyvä asia, sillä uudistus turvaa kuntien taloudellisen tulevaisuuden, varmistaa paremmat palvelut ja lisää kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia.

Tampereen kannalta uudistuksessa keskeisintä on varmistaa sen sujuva toimeenpano. Tämän mittaluokan hanke on vaativa tehtävä, joka vaatii kaupungin taholta selkeän ja tavoitteellisen linjan. Siksi sote-uudistuksen toteutuksesta on kirjattava selkeät askelmerkit pormestariohjelmaan.

Pormestariohjelmassa suurin huomio kiinnittyy kuitenkin niihin kokonaisuuksiin, jotka sote-uudistuksen jälkeisessä ajassa ovat valtuutettujen tärkeimpiä tehtäviä. Näitä ovat ennen muuta kaupunkilaisten hyvinvointiin, elinvoimaan ja koulutukseen liittyvät kysymykset. 

Käytännön tasolla vastaukset on löydyttävä muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten Tampereen talous saadaan kestävästi tasapainoon ja velkaantuminen laskusuuntaan? Miten työllisyysaste saadaan nousemaan? Miten kasvatamme yritysten investointeja? Miten yhä useampi opiskelija jää asemaan Tampereelle opintojen jälkeen? 

Kuluneen valtuustokauden alussa sovimme pormestariohjelmassa, että opetusryhmien koot eivät kasva. Tämä on otettava lähtökohdaksi myös uuteen ohjelmaan, johon on sisällytettävä riittävät resurssit tukea tarvitseville oppilaille. Myös päivähoito- ja koulupaikan turvaaminen jokaiselle tamperelaiselle lapselle lähellä kotia on ensiarvoista.

Elinvoiman kannalta keskeistä on yrittämisen edellytysten varmistaminen sekä kaupungin saavutettavuus. Tämä vaatii pysyvän lähijunaliikenteen kehittämistä mutta myös pyörätieverkoston ulottamista kehyskuntiin. Myös sujuvat autoilun edellytykset on turvattava.

Toivon, että ohjelmaan saadaan kirjaukset myös siitä, miten tuemme erilaisen asumisen edellytyksiä ja varmistamme, että pien- ja omakotitalotontteja on saatavilla nykyistä enemmän. Myös korona-aikana konkretian tasolla edistyneeseen monipaikkaisuuteen tulee tarttua. Tampere on ihanteellinen sijainti tehdä hybridityötä vaikkapa Helsinkiin, kunhan meiltä löytyy riittävästi asuntoja erilaisiin tarpeisiin.