Lähes 100 000 euroa Ylöjärven kaupungille joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin

29.4.2022

|

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti reilun 4 miljoonan euron panostuksesta joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin. Ylöjärven kaupungille tästä summasta myönnettiin 98 800 euroa. Kansanedustaja Jouni Ovaska vieraili maaliskuussa Ylöjärvellä tutustumassa joustavaan ryhmittelyyn.

  • Ylöjärvellä ollaan joustavan opetuksen edelläkävijöitä. Kauraslammen koululla niin kutsuttua Veijo-toimintaa on järjestetty jo vuodesta 2013 alkaen. Nyt myönnetyn hankerahan turvin joustavaa alkuopetusta voitaneen järjestää ensi syksystä alkaen Siivikkalan koululla.

Joustavassa alkuopetuksessa on kyse siitä, että oppiminen voidaan aloittaa joustavasti yksilön omien kykyjen mukaan ja tämän jälkeen edetä oppilaalle sopivaan tahtiin. Ministeriön myöntämää rahaa voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen, pilottitoimintaa koordinoivan henkilön palkkaamiseen sekä yhteisten käytänteiden ja rakenteiden luomiseen.

  • Ylöjärven vierailulla kuulin, että joustava ryhmittely näkyy ilahduttavasti oppilaiden aktiivisuuden lisääntymisenä. Kynnys osallistua keskusteluun on monelle matalampi.