Opiskelijoiden tukeminen entistä tärkeämpää

2.12.2020

|

THL:n tuore raportti kertoo, että suomalaisten mielialat ovat pysyneet koronapandemian aikana hyvällä tasolla. Psyykkistä oireilua on kuitenkin havaittu enemmän opiskelijoilla, iäkkäillä ja terveydenhuollon henkilöstöllä. Näistä opiskelijoiden hankala tilanne on julkisessa keskustelussa jäänyt muita pienempään asemaan.

Ehkäpä kovimman haasteen ovat kohdanneet tänä syksynä aloittaneet uudet opiskelijat. Opintojen aloittaminen on jokaisen opiskelijan kohdalla suuri muutos, johon liittyy usein muutto uudelle paikkakunnalle, uusi sosiaalinen ympäristö ja vastuun kantaminen itsestä ja taloudesta. Nyt muutokset on pitänyt kohdata pitkälti etämaailmassa, jossa uuteen yhteisöön ja elämään kiinnittyminen on hankalampaa.

Jatkavien opiskelijoiden kohdalla tilanne on hieman helpompi, sillä usein heillä on aiempien vuosien rakentama rutiini opiskeluun ja vakiintunut sosiaalinen yhteisö. Jatkavienkin opiskelijoiden kohdalla sosiaalinen yhteisö on kuitenkin kuihtunut etäyhteyksiin ja useat opiskelijat kärsivät yksinäisyydestä. Opintojen edistämisen kannalta tärkeät kohtaamiset ryhmätöiden, esseiden ja opinnäytetöiden työstämisen äärellä ovat jääneet pois, eikä vertaistukea ole helposti saatavilla. 

Yksinäisyyden lisääntymisen ohella opiskelijoiden psyykkinen oireilu on kasvanut. Tarvitaan opintopsykologipalveluita. Pidempikestoisena toimena terapiatakuun toteuttaminen on yksi keskeinen työkalu tähän ongelmaan vastaamisessa. Myös opiskelijaa lähellä olevat ylioppilas- ja opiskelijakunnat voisivat tässä tilanteessa tarjota osaratkaisuna tukea opiskelijoille opiskelutekniikoihin ja arjenhallintaan liittyvissä asioissa.