Ovaska: Euroopan tulevaisuuskonferenssiin haettava yhteistä suomalaista linjaa

9.5.2021

|

Keskustan suuri valiokunta -ryhmän vetäjä Jouni Ovaska katsoo, että keskustelu Euroopan unionista on yksipuolistunut, yksinkertaistunut ja polarisoitunut tavalla, joka ei palvele Suomen kansallista etua.

  • Euroopan unionista käydyn keskustelun alistaminen puoluepoliittiselle taktikoinnille ja lyhytnäköisille näkemyksille on vaarassa heikentää Suomen roolia Euroopan unionin jäsenmaana ja mahdollisuuksiamme vaikuttaa täysimääräisesti Euroopan unionin tulevaisuuteen, Ovaska arvioi.
  • Suomi on tunnettu koko EU-jäsenyytemme ajan ennustettavana, vakaana ja ratkaisuhakuisena jäsenmaana, jonka sanaan voi luottaa. Olemme vaikuttaneet aktiivisesti unionin päätösten valmisteluun, kertoneet selkeästi kansallisen kantamme päätösvaiheessa ja olemme hakeneet ratkaisuja, jotka palvelevat eurooppalaisten kokonaisetua. Rakentavalla ja ratkaisuhakuisella linjalla on syytä jatkaa, Ovaska katsoo.

  • Euroopan unionin rahoituskokonaisuudesta, monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä käyty keskustelu Suomessa on aiheuttanut epävarmuutta ja hämmennystä Euroopassa. Kansantaloutemme menestyksen ja työllisyyden kannalta keskeisissä kysymyksissä on haettava yhteistä linjaa. Esimerkiksi metsäpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä Suomesta ei voi lähteä Brysseliin montaa ristiriitaista näkemystä. Kansallisen EU-linjan kirkastamiselle on selkeä tilaus.

  • Suomen on pyrittävä hakemaan puolueiden kesken EU-politiikassa laajaa kansallista näkemystä, jossa huomioidaan tasapainoisesti edunvalvonnan näkemykset sekä suomalaisen elinkeinoelämän, yrittäjien ja palkansaajien yhteinen etu.  Avainroolissa on talouspolitiikka, jossa kiteytyy vastuullisen elpymis- ja uudistuspolitiikan linja sekä paluu yhdessä sovittuihin pelisääntöihin. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa hyväksytty mietintö EU:n omien varojen päätöksestä oli tässä mielessä askel oikeaan suuntaan, Ovaska sanoo.

Ovaskan mukaan Euroopan tulevaisuuskonferenssissa on keskityttävä unionin taloudellisen vaurauden ja turvallisuuspoliittisen vakauden vahvistamiseen.