Ysitie kuntoon

20.8.2019

|

Aamulehti on uutisoinut useaan otteeseen valtatie 9:n pahasta ruuhkautumisesta. Tiellä on tapahtunut myös kuolemaan johtaneita onnettomuuksia runsaasti. Viimeisen viiden vuoden aikana Tampereen ja Oriveden välillä on sattunut yli 150 liikenneonnettomuutta, joissa osallisina on ollut 270 henkilöä. Yksikin tapaus on liikaa. Liikenneturvallisuuden osalta tilanne on kriittinen.

Valtatiejakso välillä Tampere-Orivesi on liikennemääriltään päätieverkon vilkkaimpia osuuksia ja liikenneturvallisuudeltaan keskimääräistä heikompi. Tampereen päässä on Suomen vilkkain kaksikaistatie, jolla liikkuu noin 22 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Liikenneturvallisuus on ysitien parantamisen tärkein syy.
Vaarallisista ohituksista ja tukkoisista risteyksistä on päästävä sujuvaan arkeen ja työssäkäynnin helppouteen. Tällä hetkellä tiellä on ruuhkia aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Liikenteen järjestämisellä on suuri vaikutus elinkeinoelämään. Pirkanmaata halkovan valtatien kunnolla ei ole vaikutusta vain maakuntamme yrityksiin vaan koko maahan. Tämän hetkinen tilanne estää tehokkaan kaavoituksen ja maankäytön kehittämisen. Valtatien yhteyteen on mahdollista kaavoittaa alueita teollisuudelle ja palveluille. Lisäksi alueiden kehittäminen tarjoaa keinoja matkailun ja vapaa-ajan yritysten lisäämiselle.

Ysitie on yksi maamme pääteitä, ja sille on asetettu korkeat laatutavoitteet. Tie on myös osa EU:n liikennepolitiikassa strategisesti merkittäväksi katsottua kansainvälistä TEN-T-tieverkkoa.
Valtatie 9 muodostaa maan tärkeimmän poikittaisyhteyden Länsi- ja Itä-Suomen välillä.

Ysitiestä ja sen parantamisesta on puhuttu vuosia. Tielle on laadittu yleissuunnitelma valtatie 9:n parantamisesta Tampereen Alasjärven ja Oriveden eritasoliittymään. Suunnitelman mukainen tavoite on rakentaa moottoritie välille Alasjärvi-Suinula ja 2+2 -keskikaidetie eritasoliittymin välille Suinula-Orivesi.

Jo laaditulla yleissuunnitelmaratkaisulla liittymien ja kevyen liikenteen turvallisuus paranisivat oleellisesti. Ajoajat lyhenisivät ja joukkoliikenteen edellytykset paranisivat.

Pirkanmaa on jäänyt monesti jalkoihin, kun valtio on jakanut rahaa eri hankkeisiin. Pitkän vaikuttamistyön ansiosta saimme vihdoin varmistettua valtatie kolmoselle (Hämeenkyrön ohitustie) 64 miljoonan euron rahoituksen kesäkuun lisätalousarviossa. Tämä onnistui päättäjien, yrityselämän ja virkamiesten yhteistyöllä.

Nykyinen hallitus haluaa panostaa vahvasti liikenteen sujuvuuteen ja elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen. Nyt pirkanmaalaisten kansanedustajien tehtävänä puoluekantaan katsomatta on huolehtia maakuntamme edunvalvonnasta. Yhteistyötä yrityselämän ja Keski-Suomen maakunnan kanssa on lisättävä.